fons energia

ENPROIN ofereix serveis de consultoria, assessorament i auditoria per a tot tipus d'instal·lacions en matèria energètica. La importància d'una correcta gestió de l'energia radica en els estalvis energètics, ambientals i econòmics que suposa.

Aquests són els principals beneficis d'una correcta gestió energètica:

botó serveis energètics i ambientals

Energètics i
ambientals

botó lideratge i imatge empresarial

Lideratge i
imatge
empresarial

botó socio-econòmics

Socio-
econòmics

      Energètics i ambientals:

 • Optimització de l'ús de l'energia / consum eficient.
 • Foment de l'eficiència energètica en les organitzacions.
 • Disminució d'emissions de gasos CO2 a l'atmosfera.
 • Reducció dels impactes ambientals.
 • Adequada utilització dels recursos naturals.
 • Impuls d'energies alternatives i renovables.

      Lideratge i imatge empresarial:

 • Imatge de compromís amb el desenvolupament energètic sostenible.
 • Reforç de l'imatge d'empresa compromesa amb el canvi climàtic.
 • Acompliment dels requisits legals.

      Socio-econòmics:

 • Disminució de l'impacte sobre el canvi climàtic.
 • Estalvi en la factura energètica.
 • Reducció de la dependència energètica exterior.
 • Reducció dels riscos derivats de les oscil·lacions dels preus dels
  recursos energètics.